Classement

marc desrosiers Rang : 1

20
0
332

serge tremblay Rang : 2

0
0
0

Bruno Roy Rang : 3

20
0
330

harold boily Rang : 4

20
0
330

mario fortier Rang : 5

20
0
330

Stephan Galipeau Rang : 6

34
0
330

eric dugas Rang : 7

34
0
330

France Leroux Rang : 8

34
0
330

SYLVAIN GIRARD Rang : 9

34
0
330

Philippe Spenard Rang : 10

34
0
330

Samuel Théorêt Rang : 11

34
0
330

Alain Coulombe Rang : 12

34
0
330

Valérien St-Pierre Rang : 13

34
0
330

Michel Gagné Rang : 14

20
0
356

Jimmy Robinson Rang : 15

20
0
336

dominic mayer Rang : 16

20
0
336

Réjean Desgagné Rang : 17

20
0
336

Robert Trépanier Rang : 18

20
0
336

Sylvain Coulombe Rang : 19

34
0
336

Christian Cimon Rang : 20

34
0
336

Gaetan Monette Rang : 21

34
0
336

Stephan Fournier Rang : 22

34
0
338

Patrick Plouffe Rang : 23

20
0
344

David Berthiaume Rang : 24

34
0
344

Alexandre D. Lacasse Rang : 25

34
0
350